Bakgrund


Krångliga kassasystem, bongar som tappas bort, långsam support och långa köer för gästerna är bara några av de problem som många restauranger tvingas tackla varje dag. Så vad är lösningen? Ancon.

Ancon, med sitt huvudkontor i Lysekil i Sverige, är en POS (point of sales)-lösningsleverantör inom restaurangbranschen. Det är allt ifrån kassasystem, där personalen bland annat kan ta upp beställningar på restaurangen, till appar som gästen själv kan beställa direkt ifrån.

Målet är att utveckla marknadens bästa IT-system för restaurangbranschen.

Utmaning


I och med att företaget växer fort räckte inte den systemutvecklingsavdelning de hade i Sverige. Det krävdes fler utvecklare för att kunna göra det arbete som krävdes i tid, vilket var svårt att få tag på i Sverige.

De utvecklare som fanns i företaget hade enbart de specifika kunskaper som de fick av att arbeta med Ancons projekt, men Ancon behövde bredare kunskaper för att kunna förverkliga de nya ideer och drömmar som fanns för bolaget.

Visionen om att utveckla en app som gör det möjligt för kunden att beställa mat direkt från mobilen begränsades på grund av bristen på utvecklare och kunskap, därför valde Ancon att börja leta efter ett nytt team utanför Sverige.

Lösning


Efter att ha sökt hos flera företag i olika länder valde Ancon, i början av 2018, Calcey som sin nya partner. Under ett samtal berättade Mikke Selander, VD för Ancon, om sin tanke kring appen samtidigt som han lärde känna Calcey. Han insåg att Calcey behövde mer detaljer kring projektet, så han reste tillsammans med sin CTO till Colombo där de under en vecka arbetade tillsammans med sitt nya team i Calceys kontor. Calcey hjälpte dem att visualisera hur appen skulle se ut, de brainstormade nya ideer och förbättringar och diskuterade den övergripande arkitekturen.

Till en början var tanken att Calcey enbart skulle utveckla appen, men efter att ha arbetat tillsammans med Calcey ett par dagar bestämde de sig för att inte avsluta samarbetet där. De valde att ingå ett långsiktigt samarbete tillsammans med Calcey där de bygger hela nya generationen av sin produkt, bland annat en helt ny POS lösning för Ancon.

Sedan dess har Ancon teamet i Sverige jobbat tätt med teamet i Colombo för att lägga upp strategier för hur de ska tackla de olika projekten, samt för att förstå Ancons befintliga system, kodbas och verksamhet, för att på så sätt kunna förbättra det. Delar av Ancons nya produktportfölj kommer att finnas tillgänglig som beta version i december 2018.

Technologies: .NET Core, React Native, React.js, Postgre SQL

Inverkan


Innan de kom i kontakt med Calcey hade Ancon inte tillräckligt med utvecklare, men i och med samarbetet med Calcey har dem nu de resurser som krävs för att arbeta snabbare med sin teknologiska strategi och minska tiden till marknadsintroduktion.

Kunskaperna hos Ancons tidigare utvecklare var begränsade till få områden, men tack vare samarbetet med Calcey har de nu tillgång till utvecklare med bredare kunskap och djupare erfarenhet från olika projekt. Detta har gett Mikke friheten att experimentera i större skala, och börja göra de drömmar han har för företaget till verklighet.

Mikke har sedan februari besökt Calceys kontor i Colombo 3 gånger, varav en gång med hela sitt svenska team, så utöver den positiva inverkan för företaget har han även fått chansen att uppleva ett fantastiskt land med en fantastisk kultur.